03-6138844

אור מרופד

עיצוב חדשני , 
משתלב במשרד הדינמי 
אופציה לגלגלים 
ניתן לקבל במגוון צבעים