03-6138844

כסא אורח פלסטי - nuke

  • כסא אורח פלסטי בשמונה גוונים שונים
  • אופציה למשענות ידיים
  • כסא נערם

לפרטים נוספים אודות כסא אורח פלסטי - nuke

שם:
טלפון:
אימייל: